Château d’Auvers
Wajdi CHERIF Quintet
21H
Wajdi Cherif, piano
Sofiane Negra, oud
David sauzay, saxophone
Michel Rosciglione, contrebasse
Mourad Benhammou, batterie
C   o   n   c   e   r   t
mardi 13 nov.
w_aj.png
P_auvers.png